KIM JESTEŚMY

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy dynamicznie rosnącą pracownią projektową. Oprócz projektów zajmujemy się cały etapem przygotowania i realizacji inwestycji.

Czym się zajmujemy

PROJEKTY WIELOBRANŻOWE

 • Obiekty jednorodzinne
 • Obiekty wielorodzinne
 • Obiekty biurowe
 • Obiekty handlowe
 • Wnętrza

FAZY PROJEKTOWE

 • Projekty koncepcyjne
 • Koncepcje wielobranżowe
 • Projekty budowlane
 • Projekty przetargowe
 • Projekty wykonawcze
 • Koordynacje branżowe
 • Dokumentacja powykonawcza

PROCESY ADMINISTRACYJNE

 • Decyzje o warunkach zabudowy
 • Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Pozwolenia na budowę
 • Odstępstwa od warunków technicznych
 • Pozwolenia na użytkowanie

PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

 • Studium koncepcyjne
 • Feasibility Study
 • Analiza prawna
 • Warunki techniczne
 • Umowy drogowe
 • Poszukiwanie terenów

Zobacz nad czym pracowaliśmy